Moet u ook energiebesparende maatregelen nemen?

energiebesparende maatregelen nemen

Ongeveer 100.000 bedrijven moeten vanaf heden aantonen dat ze energiebesparende maatregelen nemen. Als ze deze maatregelen niet nemen, legt de overheid een boete op. Bent u daar één van en wat kunt u doen om energie te besparen? Buijs Elektra zette het voor u op een rij.

Waarom energiebesparende maatregelen?

In de Wet milieubeheer staat dat bedrijven verplicht zijn om energiebesparende maatregelen te nemen als die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Deze wet is al 23 jaar van kracht, maar de overheid deed jarenlang weinig aan handhaving.

Vanaf 1 april 2018 kwam daar verandering in en ging de overheid meer toezien op de naleving van de regel. Dit heeft te maken met het Energieakkoord dat vijf jaar geleden werd gesloten. Daarin werd vastgelegd dat vanaf 2020 jaarlijks 100PJ energie bespaard moet worden. Op dit moment is de besparing pas 75PJ per jaar, dus er is nog veel te doen.

Voor wie geldt de regel?

Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt in een kalenderjaar, moet u voldoen aan de energiebesparingsplicht. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, kantoren, supermarkten en verpleeghuizen.

Wat zijn eventuele straffen?

Omdat er tot nu toe weinig toezicht werd gehouden op de naleving van de regel, is niet precies bekend wat de maatregelen kunnen zijn als u zich niet aan de besparingsplicht houdt. Wel is duidelijk dat bijvoorbeeld een dwangsom opgelegd kan worden als u niet kunt bewijzen dat u energiebesparende maatregelen doorvoert. De hoogte van deze som is afhankelijk van de investering die gedaan had moeten worden.

Wat moet u als ondernemer doen?

Om een hoge boete voor te zijn, is het belangrijk om zo snel mogelijk maatregelen te nemen. Daarvoor moet u eerst weten of uw bedrijf verplicht is om energiebesparende maatregelen te nemen. Buijs Elektra kan na gedetailleerde metingen analyseren hoeveel energie u verbruikt en of u tot de doelgroep behoort. Als u weet dat uw bedrijf maatregelen moet nemen, dan is het belangrijk dat u niet zelf aan de slag gaat, maar een professional inschakelt. Wij kunnen na meting in kaart brengen wat we kunnen doen om energie te besparen.

Meer weten over energiebesparende maatregelen?

Wilt u weten hoe Buijs Elektra uw bedrijf kan helpen om energiebesparende maatregelen te nemen? Neem dan contact op met Ben Buijs, 06-54985372